سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Clumsy Bird
اشتراکی
0.0

روش این بازی با ضربه زدن روی صفحه و حرکت پرنده به سمت بالا و پایین انجام میشه .باید پرنده رو طوری هدایت کنید تا با لوله ها برخورد نکنه.


تصاویر بازی