سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Ball 4 Halloween
اشتراکی
0.0

ball 4 halloween عبور جادوگر از مسیر سخت و ترسناکه! با نگه داشتن و برداشتن انگشتتون جادوگر رو به سمت چپ و راست هدایت کنید.


تصاویر بازی