سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Go Get Nuts
اشتراکی
0.0

Go get nuts بازی بسیار هیجان انگیزی است که شما باید در این بازی سنجاب سفید را برای گرفتن فندق ها با کلیک های چپ و راست و پرش روی صفحه هدایت کنید و امتیاز بگیرید.


تصاویر بازی