سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Gobang
اشتراکی
0.0

تو این بازی با اتصال 4 مهره مشکی رنگ به صورت افقی، عمودی و یا مورب سعی کنید برنده بازی باشید و از اتصال مهره های حریف هم جلوگیری کنید.


تصاویر بازی