سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Super Cow Jet
اشتراکی
0.0

به گاو جت سوار کمک کنید تا سکه ها رو جمع کنه و بتونه از موانع به سلامت عبور کنه.


تصاویر بازی