سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Babel
اشتراکی
0.0

روش بازی جالب babel به این صورت هست که برای ساخت برج، الوارها رو باید به خوبی روی هم بچینید تا برهم منطبق بشوند. این روند رو هرچه بیشتر بتونید ادامه بدید امتیاز بیشتری می گیرید.


تصاویر بازی