سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Christmas Baloons
اشتراکی
0.0

بالن های کریسمس رو بترکونید! ولی مواظب باشید بالن هایی که با شکل و رنگ خاص در سمت راست بازی مشخص شده رو نترکونید که از جونتون کم میشه. هرچه بالن بیشتری بترکونید امتیاز بیشتری می گیرید.


تصاویر بازی