سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Circle Pong
اشتراکی
0.0

بازی پرطرفدار pong از نوع دایره ای! با چرخوندن راکت از خروج توپ از صفحه جلوگیری کنید. این کاررو تا زمانیکه امتیاز بیشتری بگیرید ادامه بدید.


تصاویر بازی