سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Classic Tic Tac Toe
اشتراکی
0.0

classic tic tac toe یا همان دوز، یک بازی دو نفره‌است که باید به نوبت خانه های جدول را پر کنید؛ برنده بازی کسی است که بتواند یکی از ردیف‌های افقی، عمودی یا قطری جدول را با کاراکتر خود پر کند.


تصاویر بازی