سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Earth attack
اشتراکی
0.0

به زمین کمک کن تا از سیاره های ناشناسی که قصد نزدیک شدن بهش دارند، در امان بمونه. با ضربه به چپ و راست صفحه و تنظیم زاویه شلیک به اونها شلیک کنید.


تصاویر بازی