سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Christmas Furious
اشتراکی
0.0

کریسمس آتشین! بابانوئل و سورتمه اش رو طوری هدایت کنید تا به مانع ها برخورد نکنند. با هر برخورد از تعداد 5 جونی که دارید، کم میشه.


تصاویر بازی