سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Indiara And The Skull Gold
اشتراکی
0.0

بازی ایندریا و جمجمه طلایی، فرار از چرخ غول پیکر و پرش از روی موانع هست. با ضربه روی صفحه از موانع پرش کنید و سکه ها و جواهرات مسیر رو جمع کنید.


تصاویر بازی