سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Magic Run
اشتراکی
0.0

فرار از دست جادوگر! با ضربه روی صفحه از موانع پرش کنید تا پسر بچه بتونه از دست جادوگر فرار کنه. سکه ها رو جمع کنید و سعی کنید بیشترین امتیاز رو بدست بیارید.


تصاویر بازی