سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Penalty kicks
اشتراکی
2.3

با هدف گیری درست سعی کنید تمام 15 پنالتی که دارید، رو به گل تبدیل کنید. هرچه توپ های بیشتری وارد دروازه کنید امتیاز بیشتری می گیرید. با وارد کردن همه توپها به داخل دروازه، برنده بازی خواهید بود.


تصاویر بازی