سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Quick Dice
اشتراکی
1.0

گردونه در حال چرخش هست و شما باید با سرعت عمل بالایی تاس های رنگی رو وارد آن کنید. به رنگ تاس ها توجه کنید و تاس رو در قسمتی از گردونه که به همان رنگ هست، پرتاب کنید.


تصاویر بازی