سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Run into Death
اشتراکی
0.0

مبارزه با خون آشام ها؛ یک مبازره خونین که با شلیک به مردگان متحرک باید اونها رو از بین ببرید. خشاب تفنگ رو پر کنید و بی وقفه شلیک کنید.


تصاویر بازی