سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Danger Light
اشتراکی
3.0

یک بازی ساده برای افزایش تمرکز و حافظه؛ برای هدایت سفینه باید ترتیب چراغ های رنگی چشمک زن را به خاطر بسپارید و بعد روشون ضربه بزنید. با انجام حرکات درست از برخورد سفینه و سیاره جلوگیری کنید. هر مرحله بازی با تعداد حرکات بیشتری ادامه پیدا میکند.


تصاویر بازی