سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Smiles
اشتراکی
0.0

انفجار توپ های رنگی خوشحال! مراقب باشید توپی که با شکل و رنگ خاص در سمت راست بازی مشخص شده رو نترکونید که از جونتون کم میشه. هرچه توپ بیشتری بترکونید امتیاز بیشتری می گیرید.


تصاویر بازی