سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
The Sorcercer
اشتراکی
0.0

پرتاپ توپ های رنگی جادوگر؛ با پرتاپ توپ به مکان مناسب و اتصال 3 توپ همرنگ به هم، توپ ها رو منفجر کنید. حواستان باشه قبل از رسیدن توپ ها به جادوگر همشون رو منفجرکنید.


تصاویر بازی