سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Sudoku
اشتراکی
5.0

سودوکو یک بازی سرگرم کننده ست که معمولا به صورت جدول ۹x۹ است. باید اعداد رو طوری در خانه های جدول قرار بدید که در هر سطر و ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد. هچنین در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.


تصاویر بازی