سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Goof Runner
اشتراکی
0.0

باید به پسر بچه کمک کنید تا بتونه از دست آدم شرور فرار کنه! هنگام برخورد با تله ها با ضربه زدن روی صفحه، از موانع پرش کنید و سکه ها رو در مسیر جمع کنید.


تصاویر بازی