سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Zoo Stunter
اشتراکی
0.0

با ضربه به موقع، حیوانات در حال حرکت رو روی سکو بندازید. از جهت پیکان می تونید برای نشانه گیری دقیق تر استفاده کنید.


تصاویر بازی