سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Car Physics BTR-80
اشتراکی
1.0

در رانندگي با تانک در يک مسير دشوار با کليدهاي عقب و جلو تانک رو هدايت کنيد و سکه ها رو جمع کنيد. مراقب باشيد تانک چپ نکنه.


تصاویر بازی