سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Freaky Math Casual
اشتراکی
1.0

تمرین ریاضی و انجام عملیات باسرعت بالا در بازی freaky math. به سرعت اعداد رو با هم جمع بزن و جواب رو با علامت ضربدر یا غلط مشخص کن.


تصاویر بازی