سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
United States Map
اشتراکی
5.0

یک بازی فکری، آموزشی و جالب که در آن بازی کننده باید تکه های خواسته شده را سرجایش در نقشه قرار دهد. با زدن روی هر تکه جای آن روی نقشه با رنگ قرمز مشخص می شود و شما میتوانید نام و جایگاه هر قسمت را روی نقشه ببینید.


تصاویر بازی