سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Dungeon Sweep
اشتراکی
1.0

تو این بازی باید مسیر حرکت رو از میان قلعه بلند مهلک در این سیاه چاله بزرگ طی کنید. در طول مسیر گنج ها رو جمع کنید ولی مراقب باشید چون قلعه توسط افراد قلعه محافظت شده و پر از تله ست.


تصاویر بازی