سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Jewels Match
اشتراکی
0.0

jewels match یک بازی پرطرفداره که با match کردن بیش از 3 جواهر هم شکل و همرنگ، از صفحه محو میشن. با از بین بردن سریع جواهرات امتیاز بیشتری بدست بیارید.


تصاویر بازی