سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
food avenue
اشتراکی
1.0

با توجه به دستورات سر اشپز محله غذا رو پر از رستوران و نون وایی و ... غیره کن مواظبه مشتریات باش مخصوصا اونایی که خاصا


تصاویر بازی