سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
happy culinary
اشتراکی
1.0

اروم اروم رستوران های خودتون را بسازید و مراقب دزد ها باشید سعی کنید ساختمان های خود را بروز کنید و یادمان باشد اشغال های در خیابان را نیز جم کنیم که بیشتر امتیاز بگیریم


تصاویر بازی