سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
paper dash
اشتراکی
0.0

با کلیک کردن روی صفحه توپ را داخل سطل بیاندازید و حواستان به تله های بازی هم باشد


تصاویر بازی