سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
planet of kaz
اشتراکی
0.0

به حرف فرمانده گوش بده تا زمین رو نجات بدی هرچی غیر از ادم دید نابود کن از سلاح هایی که داری به درستی و به جا استفاده کن


تصاویر بازی