سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
road kill
اشتراکی
1.0

سعی کن ماشینتو هدایت کنی و به بقیه ماشین ها نیز نخوری ماشین های سفید بنزینن و قرمز انفجاری مراقب باش


تصاویر بازی