سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
save the cowboy
اشتراکی
0.0

با یک تیر و کمان باید جون گاوچرون های بالای دار رو نجات بدی به باد توجه کن و حواست به جونه گاوچرون ها و تعداد تیر هات باشه


تصاویر بازی