سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
STICK RUNNING
اشتراکی
0.0

باید تا جایی که می تونی با دوییدن ادامه بده میتونی یکبار تا دوبار ببپری یا قل بخوری بالا پرش پایین قل خوردن


تصاویر بازی