سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
the last ninja
اشتراکی
4.0

اخرین نینجای باقی مانده ای باید با تیغی که دستت هست بتونی همشونو با هدف گیری خوب بکشی


تصاویر بازی