سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
the spear stickman
اشتراکی
0.0

نیزه در مقابل کمان با کشیدن مسیر روی صفحه مسیر نیزه ات رو مشخص کن و حریفت را شکست بده


تصاویر بازی