سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
untimed
اشتراکی
3.0

یه نفری تنها باید جلوی یه لشگر ئایسی با نگه داشتن موس روی دشمن بهشون شلیک کنید و با برداشتنش از خخودتون محافظت کنید


تصاویر بازی