سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Captain Rogers Asteroid Belt of Sirius
اشتراکی
0.0

هدایت سفینه فضایی در فضا به عهده شماست. بدون برخورد با شهاب سنگ ها سفینه را پرواز دهید و امتیاز بگیرید. برخورد با هر شهاب سنگ از جان شما کم می کند. برای پرواز با هر ضربه بر روی صفحه سفینه به سمت بالا می رود. مراقب باشید سقوط نکنید!


تصاویر بازی