سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Caveman Grru
اشتراکی
0.0

مرد غار نشین قصد دارد به جنگ مارها و دایناسورها برود. شما باید به این مرد غارنشین کمک کنید تا به موقع از روی موانع پرش کرده و با چوب دستی خود حیوانات مزاحم را از سر راه بردارد.


تصاویر بازی