سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Fairy Princesses
اشتراکی
0.0

برای انجام این بازی باید پرنسس رو پرواز بدهید و در مسیر درست هدایت کنید. برای امتیاز بیشتر در بازی از جمع کردن گل ها غافل نشوید و مراقب برخورد با قارچ های سمی و زنبورهای نیش دار باشید.


تصاویر بازی