سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Furios Speed
اشتراکی
0.0

بازی سرعتی Furios Speed یک بازی مهیج و مسابقه ای است که باید بدون برخورد با ماشین ها مسیر را به درستی طی کنید. اگر سرعت کمی داشته باشید امکان برخورد ماشین ها از پشت با شما خواهد بود. پس سرعت خود را به درستی تعیین کنید.


تصاویر بازی