سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Goblin Flying Machine
اشتراکی
0.0

در این بازی باید به Goblin کمک کنید تا در آسمان پرواز کند و با گرفتن گل های بیشتر، امتیاز بیشتری بگیرد. در مسیر پرواز حیوانات زیادی قصد آسیب زدن به دیو کوچولو دارند که شما باید با دادن جهت مناسب از برخورد و سقوط جلوگیری کنید.


تصاویر بازی