سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Hungry Fridge
اشتراکی
0.0

در این بازی یخچال گرسنه به خوراکی هایی نیاز دارد که در پایین صفحه برایتان مشخص شده است. با ضربه روی خوراکی های درست یخچال را از گرسنگی نجات خواهید داد. مراقب باشید روی خوراکی هایی که یخچال دلش نمیخواد، ضربه نزنید.


تصاویر بازی