سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
JomJom Jump
اشتراکی
0.0

بازی JomJom Jump یک بازی بسیار ساده و جذاب برای بچه هاست که باید با ضربه بر روی چپ و راست صفحه بر روی سکوها پرش کنند. مراقب باشید روی سکوهای خالی نپرید وگرنه سقوط می کنید. در حین پرش با گرفتن سیب ها امتیاز بیشتر و با گرفتن ساعت های شنی زمان بیشتری بدست خواهید آورد.


تصاویر بازی