سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Little Bouncing Guys
اشتراکی
0.0

در این بازی باید به ایموجی خندان کمک کنید تا با پرش های به موقع و صحیح ستاره ها رو بگیرد و مراحل رو طی کند. برای گرفتن ستاره ها می توانید از وسایل کمکی استفاده کنید. مراقب باشید هنگام پرش سقوط نکنید وگرنه بازی رو از اول باید شروع کنید.


تصاویر بازی