سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Pigeon Bomber
اشتراکی
3.0

بازی پرنده بمب افکن به این صورت می باشد که باید پرنده را در مسیر درست و بدون مانع پرواز دهید و هنگام مواجهه با شخصیت های دیگر بازی آنها را بمب باران کنید. با ضربه بر راست صفحه شروع به شلیک بمب و با ضربه بر بالا و پایین صفحه جهت پرواز را تغییر خواهید داد.


تصاویر بازی