سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Pirate Kid
اشتراکی
3.0

در این بازی باید به بچه دزد دریایی کمک کنید تا موانع رو پشت سر بگذارد و الماس ها رو بدست آورد. با یک بار ضربه بر صفحه و یا فشرن دکمه کیبورد، یک بار پرش و با دوبار ضربه، دوبار پرش خواهید داشت.


تصاویر بازی