سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Robotion
اشتراکی
2.0

بازی Robotion، بازی وصل کردن اشکال مشابه به هم است. باید از طریق اتصال موارد مشابه به هم مراحل را طی کنید. تنها باید با کمی دقت و تمرکز مسیری را برای هر ربات پیدا کنید که با مسیر ربات های دیگر تداخل نداشته باشد.


تصاویر بازی