سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Rodeo Rider
اشتراکی
0.0

در مسابقه گاو بازی، شما باید به گاوباز کمک کنید تا بتواند خودش را روی گاو نگه دارد و تعادلش را حفظ کند. این کار از طریق نگه داشتن کلاه کابوی گاوباز انجام می شود.


تصاویر بازی