سرویس زنگ بازی توسط شرکت آواتوسعه فناوری ارتباطات با همکاری شرکت خدمات ارتباطی رایتل راه اندازی شده است
Sheep Stacking
اشتراکی
0.0

در این بازی تنها کافیست گوسفندها را در زمان مناسب و جایی که بالای گوسفند پایینی است، بیندازید! این بازی تنها به عکس العمل به موقع و تمرین نیاز دارد.


تصاویر بازی